Kan Ek ‘N Verskil Maak?


Kan ek ‘n verskil maak?

Kan ‘n tiener ‘n verskil maak?

Ek bedoel nie die alledaagse verskil wat jy maak wanneer jy jou huiswerk doen, jou bed opmaak, of dieskottelgoed was nie (al maak hierdie goed beslis ‘n verskil). Ek bedoel: kan ek as tiener ‘n groot, blywende verskil maak?

Dis baie maklik om te antwoord: “Natuurlik kan jy ‘n verskil maak! Enige iemand kan ‘n verskil maak as hy net probeer…” Maar is dit so?

“Believe in yourself and you will be unstoppable!” is maar net een van die baie aanhalings waarmee ons gebombardeer word, maar te midde van al hierdie versekerings wat ons kry dat ons enigiets kan doen as ons net probeer, bly die vraag vassteek: “Kan ek regtig ‘n verskil maak?”

Wat sê die HERE?


‘Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ’n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.’ – 1 Pet 1:24-25


Want alle vlees is soos gras…

Die vergelyking dat mense soos gras is kom baie voor in die Bybel, veral in die Psalms. Dawid gebruik die vergelyking baie kere. Ons word beskryf as gras, want net soos gras verdor, en doodgaan so vergaan ook al ons werke. Alles wat ons doen gaan onblywend wees.

Kan ons dan geen verskil maak nie?

Dit is nie wat Petrus skryf nie. In vers 25 skryf hy: “maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.”

Petrus stop nie by die hulploosheid van die mense nie, maar hy wys ook na die Een wat nie hulploos is nie. Petrus wys vir ons hoe ons wel ‘n verskil kan maak.

Jy kan nie, maar God kan!

Uit die Bybel is dit baie duidelik dat diegene wat op God vertrou se dade bly staan. Dawid het op God vertrou, en uiteindelik is Christus uit sy nageslag gebore. Job het op God vertrou, en hy is daarvoor beloon. Petrus het toe hy op God vertrou het op die water geloop. Die profete het wonderwerke verrig in die krag van God.


‘Here van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou!’ – Ps 84:13


Psalm 84 is deur die kinders van Korag geskryf. In Numeri 16 leer ons so bietjie van watter soort man Korag was. Korag was een van die manne wat in opstand gekom het teen Moses. Hy wou nie die gesag van God aanvaar nie, instede daarvan het hy probeer om op sy eie krag te vertrou om ‘n verskil te maak. Die uiteinde daarvan is dat die aarde vir Korag ingesluk het. (Num 16:32)

Die kinders van Korag het geweet waarvan hulle praat toe hulle Psalm 84 geskryf het. Hulle eie voorouer het gesterf toe hy probeer het om ‘n verskil te maak sonder God. Hulle het geweet dat die man (of vrou) wat sy vertroue op God stel gelukkig sal wees.

Jy kan nie ‘n verskil maak nie. Inteendeel alles wat jy gaan doen sal soos gras wees. Dit sal nie standhou nie, behalwe as jy dit uit genade, deur die krag van God doen. Alleen dan sal jy werklik ‘n verskil kan maak.

Hoe doen mens dit?

Hoe plaas jy jou vertroue op God, en doen groot dinge deur sy krag?

Jesus self gee vir ons die antwoord in Lukas:


‘En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.’ – Luk 11:9


Jesus praat nie in ompaaie as Hy vir ons verduidelik hoe om God te soek nie.

Bid, en vir julle sal gegee word.

Is dit nie maklik nie? Ons God is nie net ‘n God wat vir ons kan help nie, maar Hy wil ons ook help. God wil ons help om ‘n verskil te maak. Hy beveel jou om in sy Koninkryk te werk, en daarom beloof Hy om jou by te staan.

God is daar vir jou. God het jou lief, en Hy weet dat jy nie uit jou eie hierdie dinge kan regkry nie, en daarom gee Hy vir jou dit wat jy nodig het om groot dinge te doen.


‘Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God — terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges’ – Ef 6:14-18


Laat ons daarom nie probeer om uit ons eie krag groot dinge te doen nie, want ons kan nie. Maar laat ons daarom des te meer ons harder beywer in die krag van God, vir sy Woord en Koninkryk.

Ek kan nie groot dinge (alleen) doen nie. Maar as ek God as leermeester het, dan is geen roeping te groot om uit te voer nie!

Oor die Skrywer:Pieter van Deventer is ‘n 17 jarige tiener, woonagtig in Pretoria, Suid Afrika. Hy hou baie van musiek, goeie boeke, en diep gesprekke oor die Skrif. Sy droom is om eendag ‘n Godvresende vader te wees. (N.S. onlangs het hy die moontlikheid om teologie te studeer begin oorweeg…)