‘n Oproep Aan My Medetieners…


Vir ‘n lang ruk nou al, is ek besig om te dink aan hierdie Artikel. Lankal wou ek hierdie artikel skryf. Lankal wou ek my generasie oproep. Lankal nou het ek gewonder of die tyd reg is. Lankal nou het ek geaarsel oor wat ek sal skryf.

Die tyd is nou reg. God roep ons. Word wakker, ontvlam, vertrou op God, moenie vrees nie, en verander die wêreld!

Aan my medetieners:

Ons leef in ‘n baie opwindende tyd.
Vir bykans die afgelope honderd jaar nou al, is dit die oortuiging by die mensdom dat tieners tot niks groots in staat is nie. Dit is my taak, en die taak van almal hier by Arendsjeug, om aan jou die leuen hiervan uit te wys.

Die duiwel het ons kultuur beïnvloed om aan ons, die tieners, te vertel dat die tienerfase slegs ‘n tussenfase is. Aan ons word vertel dat ons nie groot, moeilike, uitdagende dinge hoef te doen nie. Ons word wysgemaak dat hierdie dinge glad nie lekker is nie, en dat ons dit buitendien nie kan regkry nie. Ons word vertel dat dit ‘normaal’ is vir ons om ure lank elke dag na ons selfone te staar, of die naweke om te sit en kyk na ongesonde TV-reekse.

Die duiwel wil die waardevolste tydperk van ons lewens van ons wegneem. Godvresende tieners, word Godvresende volwassenes, en dit is vir die duiwel ‘n probleem. Daarom het die duiwel in die kultuur ingedring, en vertel hy nou aan ons deur die kultuur, dat ons nie gereed is om vir God te leef nie.

Die verwagtings wat vir ons as tieners gekoester word is so laag, dat dit feitlik nie van die grond onderskei kan word nie.

Die duiwel weet goed dat as hy tieners kan oorreed om hulle beste lewensjare op ‘n selfoon, in ‘n bed, agter ‘n TV-skerm, of in swak geselskap te mors, hy grotendeels geslaag het om ‘n generasie dooie Christene groot te maak.

Die duiwel wil ons vuur vat. Ons durf. Hy is daarop uit om dit wat ons dryf om vir God te lewe maak nie saak wat nie, van ons weg te neem, en dit te vervang met die gemak van ‘n lui tienerlewe.

Die duiwel weet goed dat hy ons vuur maklik kan blus met die aantreklike beloftes van gemak!

Aan ons word vertel dat dit normaal is om agteruit te sit. Ons is dan tieners!
Tieners is nie veronderstel om uit hulle gemaksone te stap nie…
Tieners is nie veronderstel om groot dinge te doen nie…
Tieners is veronderstel om die lewe te geniet!
Tieners moet partytjie hou, rekenaarspeletjies speel, koeldrank drink, op hul beddens lê, ongesonde gesprekke voer, hul lewens weg ‘scroll’ op Facebook en dit wat dan oorbly gebruik vir die volgende naweekpartytjie!

Meeste mense verwag nie van jou om oor hierdie dinge te dink nie, en selfs as jy daaroor dink, verwag hulle nie dat dit enige indruk op jou sal maak nie, en selfs as dit ‘n indruk op jou maak, verwag hulle nie dat jy iets daaromtrent sal doen nie, en selfs al doen jy iets daaromtrent, verwag hulle nie dat dit sal bly staan nie, en selfs al bly dit staan, verwag hulle nie dat dit ‘n verskil sal maak nie.

Ons verwag dit!

Ons verwag van jou om die wêreld te verander!

Hoekom? Want jy is ‘n tiener!

Wanneer ons as tieners wakker word, vlam vat, en groot dinge doen, dan weet die wêreld daarvan!

Doen groot dinge!

Anders as wat die kultuur vir jou wil leer, wil ek vandag vir jou die volgende sê: Tieners kan groot dinge doen.

Inteendeel, tieners het al groot dinge gedoen, en tot ongeveer honder jaar gelede was dit baie normaal vir tieners om die wêreld te verander!

Daar is baie tieners in die bybel wat groot dinge gedoen het, en die wêreld verander het toe hulle op God vertrou het.

Josef was op ‘n baie jong ouderdom al onderkoning van Egipte, die wêreldryk van daardie tyd.
Gideon het op ‘n baie jong ouderdom die Israeliete gelei in hul oorlog, en bekering na God.
Samuel is van jongs af al in diens gewees in die tempel.
Dawid self het op jong ouderdom al ‘n leeu en ‘n beer doodgemaak. Hy het verder ook in God se krag vir Goliat verslaan.
Baie van die profete is as seuns geroep.
Maria het op jong ouderdom geboorte gegee aan Jesus Christus, ons Verlosser.

Jongmense is tot groot dinge in staat.

Jongmense kan die wêreld verander.

Ek verwag van jou om groot dinge te doen.

Ek skryf hierdie artikel vir jou. Vir die tiener wat nou besig is om hierdie woorde te lees. Ek wil aan jou die volgende skryf:

Selfs al verwag niemand anders dit van jou nie, ek verwag van jou om groot dinge te doen.
Hoekom verwag ek van jou om groot dinge te doen?
Want God het jou op hierdie aarde geplaas met ‘n rede.

Niemand van ons is toevallig hier nie. Ek is nie toevallig op die aarde nie, en jy is nie toevallig op die aarde nie.
God het ‘n doel met my lewe, en God het ‘n doel met jou lewe. Daarom verwag ek van jou om nie net hierdie artikel te lees nie, maar om in God se krag groot dinge te doen!

Ek het in my lewe en in die lewe van ander tieners al gesien dat ons groot dinge kan doen. Daarom glo ek van harte dat God besig is om die geskiedenis van die tieners te verander. God is besig om ons op te roep om groot dinge te doen. God is besig om die tieners aan die brand te steek vir Hom!

God verwag van jou om groot dinge te doen!


‘Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid.’ – 1 Tim 4:12


God weet dat ons groot dinge kan doen, en daarom verwag Hy dit ook van ons.

God het ons lief, en Hy weet dat ons bang is. God weet dat ons eerder nie groot dinge wil doen nie. God weet dat ons soms twyfel. God weet dat ons swak is. Maar ten spyte van al hierdie dinge het God ons nogsteeds lief. God het ons lief omdat ons dierbaar is vir Hom. Hy het ons lief omdat Jesus vir ons sondes betaal het. Daarom verwag God van ons om groot dinge te doen. Want Hy het ons lief, en Hy hou sy Hand oor ons, om met ons te wees, waarookal ons gaan.

God verwag nie van ons om die wêreld op onsself te verander nie. Hy weet dat ons dit nooit sou kon regkry nie.

God verwag van ons om op Hom te vertrou, en in die krag wat ons van Hom af kry groot dinge te doen.

Ons kan nie uit onsself groot dinge doen nie, maar wanneer God ons rots is, dan kan ons die wereld verander!

Oor die Skrywer:Pieter van Deventer is ‘n 17 jarige tiener, woonagtig in Pretoria, Suid Afrika. Hy hou baie van musiek, goeie boeke, en diep gesprekke oor die Skrif. Sy droom is om eendag ‘n Godvresende vader te wees. (N.S. onlangs het hy die moontlikheid om teologie te studeer begin oorweeg…)