Hoe moet ons konflik hanteer?

Ons het almal konflik in ons lewens. Ons kom elke dag in aanraking met konflik, wanneer ons nie met iemand saamstem nie, wanneer ons ongeskik is, wanneer ons vergifnis vir ons oortredings moet vra.

Hieruit spruit die vraag: hoe behoort ons – as Christen jongmense – konflik te hanteer?

Konflik word dikwels verkeerd hanteer. In baie gevalle vermy ons selfs om konflik te hanteer. Ek het altyd weggekoes van konflik, en probeer om dit eerder nie aan te spreek nie. Dit is nie goed om konflikhantering te ontwyk nie, want wanneer jy konflikhantering ontwyk, begin jy konflik met jouself te ontwikkel. Jy en ek moet konflik hanteer om n oplossing te kry vir die probleem. As ons nie konflik hanteer nie, dan kan konflik nie opgelos word nie. Om heeltyd weg te skram van konflik af gaan konflik nie oplos nie, en sodoende gaan jy jouself en die mense om jou baie ongeluk op die hals bring.

Hier is ‘n paar dinge wat ek graag met jou wil deel, oor hoe om konflik reg te hanteer.

Moet dit nie eers met ander mense gaan bespreek nie

As jy konflik met iemand het, moet dit nie met iemand – wat nie daarvan behoort te weet – bespreek nie. Dit is skinder, en dit gaan nie die konflik oplos nie.

‘En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin’ – Mat 18:15

Moet dit nie uitstel nie

Van uitstel kom afstel. Hanteer die probleem so gou as moontlik, sodat jy en jou vriend dit kan uitpraat terwyl dit nog vars in jul geheue is.

Vrede met God benodig vrede met jou naaste

Hoe kan ek in vrede met God leef as ek nie eers in vrede met my naaste kan leef nie?

Om vrede met God te hê moet ons vrede met mekaar hê, ons moet ons konflik met mekaar oplos.

‘laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan vesoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe’ – Mat 5:24

Moenie vaskyk in ander se foute nie

Moet ook nie as jy konflik hanteer die heeltyd vaskyk aan die ander persoon se foute nie, maar begin eers om te kyk wat het jy verkeerd gedoen en bring dit eerste op in die gesprek.

‘Of hoe kan jy vir jou broeder se : Broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat is jou broeder se oog is, uit te haal.’ – Luk 6:42

Vegewe en vergeet

Ek en jy, ons is almal sondige mense, ons almal doen sonde, daarom moet ons mekaar ook vergewe.

Vergewe mekaar se foute, en as ons eers vergewe het sal vergeet ook makliker kom.

Moet nie ou koeie uit die sloot opbring, in konflik, wat klaar opgelos is nie.

‘Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het’ – Ef 4:32

Konflik en sosiale media

Om konflik op sosiale media te hanteer kan baie verkeerd uitloop, daar kan soveel misverstande plaasvind as mens konflik probeer hanteer oor sosiale media. Maak liewers n afspraak met die persoon dat die konflik in persoon hanteer kan word.

Bid vir wysheid om konflik reg te hanteer

Vra vir die Here om vir jou wysheid te gee vir konflikhantering.

Dit is so belangrik om vir die Here te vra vir wysheid om die konflik in jou lewe reg te hanteer, want dit is moeilik om konflik in jou lewe op die regte manier te hanteer. Ons het regtig wysheid nodig om dit te doen. As jy bid, bid dan in die geloof en moet nie twyfel nie. God sal vir jou wysheid gee as jy dit van Hom vra. Bid ook vir die mense met wie jy konflik het.

‘En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.’ – Jak 1:5

Ek hoop hierdie artikel het jou iets geleer oor konflik, en hoe jy dit kan toepas in jou allerdaagse lewe.

‘So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie.’ – Jak 1:19-20

Mag God ons help om stadig te wees om toornig te word, te praat wanneer ons moet, en stil te bly wanneer dit nie die regte tyd is om te praat nie.


Oor die Skrywer:Ester van Deventer is ‘n 16 jarige tiener, wat baie van kuns hou. Sy geniet dit om urelank te sit en droom, en sy is van mening dat al haar beste kuns idees uit sulke droomsessies kom. By dit is sy egter baie lief vir haar Saligmaker, en sy streef daarna om Hom elke dag beter te leer ken.