Hierdie is ons wêreld

Donderdag 8 Oktober 2015, NG Kerk. Homoseksuele huwelike word toegelaat.

Vrydag 13 November 2015, Parys. 130 Mense dood as gevolg van terroriste-aanvalle.

Maandag 19 Junie 2017, Kanada. “Bill C-16” maak dit onwettig om na iemand te verwys as “hy” of “sy” wanneer die persoon ‘n ander geslagsvoornaamwoord verkies.

2018. Suid Afrika is 10de op die lys van hoogste moordsyfer met ‘n moordsyfer van ~ 1 uit elke 3215. (31.1 / 100,000)

Dinsdag 22 Januarie 2019, New York. Aborsie tot geboorte word ‘n fundamentele reg.

Hierdie is maar net ‘n paar van die skokkende nuusberigte wat ons daagliks in die media lees. En nie eers alles word deur die media gedek nie.

Geen wonder dat ons ouers gereeld praat van die “goeie ou dae” nie. Ons kan hulle skaars kwalik neem wanneer hulle sit en dink aan die dae toe alles nog eenvoudiger was.

Voordat slimfone dom mense gekweek het; voordat kindermoord ‘n mensereg geword het; voordat basiese biologie en duidelike bevele van God gewoonweg ontken is; voordat die sterke Europa haar reformatoriese beginsels by die deur uitgegooi het; voordat ons die era van sosiale media en onsosiale mense ingegaan het; voordat plaasmoorde ‘n alledaagse nuusberig geword het; voordat die kerke leeg was; voordat die woord rassis slegs betrekking gehad het op witmense, en so kan ons aangaan.

Hierdie wêreld is boos.

Maar dit is tog ons wêreld.

Ons moet rekenskap gee

Ja, hierdie wêreld is nie mooi nie, maar dis die wêreld wat ons van God ontvang het.

Dis nie ons ouers wat in ons skoene staan voor hierdie in sondegevalle wêreld nie -dis ons. Nie dat ons ouers nie nog steeds baie werk oor het nie, maar ons is diegene van wie God rekenskap gaan eis oor wat ons gedoen het om die Koninkryk van God te bevorder in die tyd wat Hy vir ons gegee het.

So boos as wat dit is, is hierdie steeds ons wêreld. Ons kan nie onttrek na ‘n klooster nie, ons is in hierdie wêreld geplaas deur God om sy blye boodskap uit te leef.

Ons sê maklik vir onsself dat die evangelie nie meer ‘n verskil maak nie. Wanneer ons onsself afvra waarom ons nie op die voorpunt by ander sendelinge in Sjina, Noord-Korea, Arabië, Kenia, Zimbabwe of selfs hier in Suid Afrika is nie, dan sus ons ons gewete tog so maklik aan die slaap deur onsself wys te maak dat dit nie meer is soos in die dae van Paulus, toe die mense so maklik geglo het dat Jesus vir hulle sondes gesterf het nie.

Is dit?

Het die evangelie afgewater, of het ons afgewater?

Waarom verval die weste? Is dit nie omdat die kerk nie meer haar plig doen nie? Is dit nie omdat ons te skaam geword het om te getuig van Jesus se verlossingswerk in ons lewens nie?

‘Maar Petrus het opgestaan…en sy stem verhef en hulle toegespreek….en elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasarener, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet…het julle deur die hande van die goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring; Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het…hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is.’ – Hand 2:14-32.

‘Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?….en daar is op die dag omtrent drie duisend siele toegebring.’ – Hand 2:37-41.

Die Heilige Gees wat in daardie drie duisend mense se harte bekering gewerk het, is dieselfde Heilige Gees wat ook in die harte van elkeen van ons is. Dit is Hy wat bekering werk. Waarom sal ons vrees? Het ons nie die magtigste van alle Bondgenote aan ons kant nie?

Ons gaan aan God moet rekenskap gee. Daar is werklik geen verskoning nie.

Vra jouself hierdie vraag af: kan ek my Verlosser antwoord dat ek ‘n getroue getuie is vir Hom, soos Hy dit ook vir my is?

Die wêreld wat ons agterlaat vir die volgende generasie

Een van die beste gesegdes wat ek nog ooit gehoor het is die volgende:

‘God verwag nie van ons om te wen nie, Hy verwag slegs van ons om te veg.’

Ons kan nie groei gee nie. Ons kan nie beterskap in die wêreld veroorsaak nie. Slegs God kan. Slegs die Heilige Gees kan mense roep tot inkeer. Slegs Hy kan hulle harte verander.

Ons moet egter nie die geskiedenis oor die hoof sien nie. Daar waar ‘n generasie besluit om hervormend aan God se Woord vas te hou en hulle geloof met ander te deel, daar volg gewoonlik beterskap. Daar word gewoonlik ‘n beter wêreld agtergelaat vir die volgende geslag.

Soos ons nou na ons ouers kyk en wonder hoe hulle die goeie stryd gestry het, so gaan ons kinders eendag na ons kyk. Wanneer hulle jou vra, wat sal jy hulle kan antwoord? Dat jy geveg het? Dat jy jou eie gewin opgeoffer het? Dat jy reg bo gemak verkies het? Dat jy vasgestaan het in die evangelie? Sal jy hulle kan vertel hoe God groot dinge deur jou gedoen het?

Of sal jou verhaal aan jou kinders hoofsaaklik bestaan uit ‘n pizzaboks, ‘n ongebruikte Bybel, ‘n leë kerk en ‘n vae belydenis van iemand wat twee duisend jaar gelede geleef het?

Wat sal jy hulle kan antwoord?


Oor die Skrywer:Pieter van Deventer is ‘n 18 jarige tiener, woonagtig in Pretoria, Suid Afrika. Hy hou baie van musiek, goeie boeke en diep gesprekke oor die Skrif. Sy droom is om eendag ‘n Godvresende vader te wees. Hy is tans eerste jaar student in BA tale aan die AP Akademie.