God die Heilige Gees

Ons bely elke Sondag die Drie-Enige God, naamlik: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.

Ons bely dat die Vader die hemel en aarde geskape het en instand hou en dat die Seun die mensdom van hulle sondes verlos het. Maar wat is die werk van die Heilige Gees?

In die apostoliese geloofsbelydenis bely ons net: “Ek glo in die Heilige Gees.” So wat behoort ons van die Heilige Gees te weet? Hy is een van die Persone in die Drie-Eenheid, so dalk moet ons bietjie uitvind wie hierdie Persoon is waarvan ons belydenis nie veel sê nie.

Die Bybel openbaar nie baie oor die Heilige Gees nie. Daarom is dit belangrik dat ons dit wat die Bybel wel oor Hom sê goed inneem.

Wat doen die Heilige Gees?

‘En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien nie en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.’ – Joh 14:16-17.

Een van die dinge wat die Heilige Gees doen, is om die Verlossing van Jesus Christus na sy kinders te bring. Die Heilige Gees werk in ons die geloof tot vergewing van ons sondes. Hy gee vir ons die krag om te volhard, selfs wanneer die wêreld ons spot. Hy maak ons oë oop om te sien dat dit wat vir die wêreld dwaasheid is, in werklikheid ‘n gawe van God is vir hulle wat glo.

Dink hieroor vir ‘n oomblik: Jy glo In die Here Jesus Christus maar jou vriende op kampus lag jou uit. Sal jy in jou geloof volhard as so iets gebeur? Sal jy nogsteeds Jesus Christus bely, selfs wanneer dit jou ongewild maak? Of gaan jy ingee en jou geloof begin wegsteek?

Is ons nie alreeds besig om dit te doen nie?

Ons steek ons geloof weg wanneer ons in die week tussen ander mense is. Wanneer ons tussen ons vriende op kampus of ons kolegas by die werk is, staan ons daar en luister hoe God se Naam en eer besoedel word. Ons is tog te bang om ‘n vinger te lig, want ek is mos die enigste een wat anders is en my ‘vriende’ moet net nie uitvind nie want dan pas ek nie meer in nie. Dan sit ek alleen, eenkant.

Maar Sondag wanneer ek kerk toe gaan bring ek ewe trots weer my geloof te voorskyn, stof dit af en vryf dit blink. Almal moet nou sien hoe goed ek is!

Maar Jesus het vir ons die Heilige Gees gegee om altyd by ons te bly, om ons krag te gee teen die aanslae van die duiwel, om ons die krag te gee om die regte ding te sê wanneer die mense om jou die Here se Naam besoedel, om ons vas te hou sodat ons God kan vashou.

Hoe weet ek die Heilige Gees werk in my?

Werk die Heilige Gees in my? Of moet ek self eers iets doen voordat Hy in my kan werk?

Hoe weet ek of Hy in my is? Hoe weet ek of ek nie dalk deel van die wêreld is wat Hom nie ken nie? Die Heilige Gees is dan so onbegrypbaar.

Wie is Hy?

Is Hy in my?

Daar is ‘n bepaalde pad waarvolgens die Heilige Gees werk.

Hoe het jy tot geloof gekom? Miskien deur die opvoeding van jou ouers. Miskien het jy ‘toevallig’ in aanraking gekom met die geloof. Hoe dit ookal sy, daar is net Een deur wie die geloof verkry kan word. Daar is net Een deur wie ons God kan leer ken. Daardie Een is Jesus Christus.

Deur sy Woord (die Bybel) kan ons Hom leer ken, kan ons die wêreld verstaan. Sy Woord gee aan ons die lewe; sy Woord verander ons harte; sy Woord maak ons nuut; sy Woord bring ons nader aan God; sy Woord gee vir ons die middele om ander tot geloof te roep; sy Woord is heilig; sy Woord is ons kosbaarste besitting.

Maar, dit alles gebeur deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk nie op ‘n geheimsinnige manier nie. Die Heilige gees werk deur die Bybel. Hy werk deur ‘n gelowige wat getrou stiltetyd hou. Hy werk deur ‘n Christen wat die Woord met ‘n ongelowige deel. Hy werk deur die prediking elke sondag. Hy werk deur huisgodsdiens. Hy werk deur bybelstudies.

Sodra ons ophou om die Bybel te lees, hou die Heilige Gees op om te werk. Dan moet ons vrees, want dan verloor ons die Heilige Gees. Dan word ons soos die wêreld. Dan vergeet ons van God. Dan verloor ons die krag en die moed om te volhard in die stryd teen die sonde en die duiwel.

Die Bybel is dus Belangrik

Ons moet die Bybel daagliks bestudeer. Hoe meer ons die Bybel lees, hoe beter leer ons God ken en hoe beter jy God ken, hoe vaster word jou geloof. ‘n Vaste geloof in Christus is wat ons nodig het om die aanslae van die wêreld en die duiwel te weerstaan. Dit is die weg van die Heilige Gees na jou hart.

Lees jy jou Bybel op ‘n gereelde basis? Of slaan jy maar nog ‘n keer die lees van die Bybel oor? As jy die Bybel nie lees nie, gee jy ook nie die Heilige Gees die geleentheid om in jou te werk nie. Dit kan tot groot skade ly!

Sonde teen die Heilige Gees

‘maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal van hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.’ – Mat 12:32

Alhoewel die Heilige Gees ons bystaan en versterk in ons geloofslewe, kan die Heilige Gees ook jou vyand wees.

Waneer jy groot geword het met die geloof en jy is gedoop, jy het katkisasie voltooi en jou geloof bely en dan deur groepsdruk of ‘n slegte verhouding draai jy teen God, spot God en sy kerk, dan sondig jy teen die Heilige Gees.

Wees egter gertroos: Hierdie sonde is nie die eenmalige verloëning van ons geloof nie – ons weet immers dat ons elke dag die geloof in Jesus Christus oneer aandoen – nee hierdie is die aktiewe vernietiging van die geloof in jou. Dit is om die geloof wat die Heilige Gees in jou gewerk het, aktief te haat en dood te maak.

Lees die Bybel elke dag. Leer God ken en groei in die geloof. Kies die regte pad en die Heilige Gees sal jou die krag gee om die wedloop te hardloop tot die einde toe, jou oë gevestig op die wenpaal: Jesus Christus.


Oor die Skrywer:Johan Reesink is ‘n 23 jarige jong man, woonagtig in die weste van Pretoria, Suid Afrika. Hy hou daarvan om in die natuur te wees, met sy hande werk en kos te maak. Sy droom is om ‘n toekoms vir jongmense in Suid Afrika te skep. Hy sal ook nogal graag eendag wil boer. Hy is tans n tweede jaar argitekstegnoloog student by Draughtning Academy Midrand.