Oor Ons

Waar het jy – al ooit – gehoor van ‘n rebellie wat wil gehoorsaam wees?

Ons lewe in ‘n intressante tyd…

Wat word daar van tieners verwag? Wel, om – jy weet – tieners te wees. Ongehoorsaam, laks, vlak, ligtelik, onmanierlik, onintressant, lui, ongeleerd, rebels – in kort, daar word van tieners verwag om alles te wees wat die Here wil hê ons nie moet wees nie.

Ons ontken nie die probleem nie. Enige iemand met ‘n blinde oog en ‘n verstand so groot soos die van ‘n kanarie kan die probleem raaksien. Die oorgrote meerderheid van tieners is ongehoorsaam, laks, vlak, ligtelik, onmanierlik, onintressant, lui, ongeleerd en rebels.

So nee. Ons ontken nie die probleem nie. Ons sien dit baie duidelik. Ons het egter ‘n baie baie baie groot probleem met die feit dat die probleem, nou ‘n voorveronderstelling word. Tieners word gedefinieer as oorgrote babas, en dit is nou maar net eenmaal hoe hulle is. Jy moet daarmee saamleef. Van tieners word verwag om ongehoorsaam, vlak en lui te wees, en dan is ons verbaas as tieners vrugte dra volgens die verwagtings?

So wat behoort ons voorveronderstelling dan te wees?

As tieners dan wel so is, hoekom kan dit nie ons voorveronderstelling wees nie?

Wel, eerstens omdat die Bybel dit geheel en al teenstaan. 1 Tim 4:12 is die perfekte voorbeeld. Om nie te praat van al die voorbeelde wat ons in die Bybel het van jongmense (ouderdom nie altyd duidelik nie) wat ‘n baie goeie, godvrugtige lewe geleef het. Dink maar net aan Josef, Gideon, Dawid, Samuel, Daniël en sy vriende, Maria en vele meer!

Jy sien, vriend, Paulus skryf in 1 Kor 13:11, dat hy – toe hy ‘n kind was – gedink en gedoen het soos ‘n kind. Maar toe het hy grootgeword. Pouse. Daar is nie ‘n tienertydperk nie. Jy is nie veronderstel om vir ‘n tydlank te leef soos die samelewing van jou verwag nie.

Hoekom verwag die samelewing dit van ons?

Wel, doodeenvoudig. As die duiwel ons liefde en ywer vir God kan demp in ons tienerjare, dan het hy die beste tyd van ons lewe gesteel! Nou is jou tyd. Voordat verantwoordelikhede jou aandag van God aftrek. Nou kan jy leef vir jou Verlosser. Nou kan jy ‘n verskil maak!

Is jy reg om ‘n Christentiener te word?

Die oes is groot, maar die arbeiders min. Help ons. Vat saam met ons die hande van die duisende tieners regoor Suid Afrika, en laat ons saam – deur God se genade – die nuwe generasie herstel in sy posisie om ‘n sout vir die aarde te wees!

Die Arendsjeug Span:

Katrina van Oostrum Pieter van Deventer

Ons is twee tieners, wat besluit het om te rebelleer, sodat ons gehoorsaam kan wees aan God se Woord.

Verstaan mooi, ons rebelleer nie teen enige vorm van gesag nie, inteendeel, ons werk elke dag daaraan om onsself meer en meer aan die gesag te onderwerp wat God oor ons gestel het (Rom 13). Ons rebelleer egter heeldag, aldag, gister, vandag en (hopelik) môre teen die norm wat die kultuur vir ons stel, wat teen die Bybel is.

Die doel van hierdie webblad is om Artikels te plaas, in ‘n poging om van moderne tegnologie gebruik te maak, om tieners te bereik, en aan te spoor om die juk van lae verwagtings af te skud, en die juk van Jesus Christus op te neem. Genoeg melk, ons kort nou vleis!

Ons het egter ook baie geleenthede, aangesien ‘n rebellie wat net beperk is tot die internet, baie power sal wees.

Is jy reg om vir God te leef? God het jou nodig. Daar is baie werk om jou. Moenie dat Hy op jou wag nie.

Sterkte met jou rebellie teen lae verwagtings!

Die Arendsjeug span.

(Mat28:19)